Kỹ Thuật Auto365 Mỹ Đình

Diêm Ngọc là co founder của auto365 Mỹ Đình và Aha Độ XE. Chịu trách nhiệm viết nội dung cho Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội. Phương châm hình thành nên Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội với mong muốn muốn đưa các sản phẩm chuẩn châu âu cho người Việt.