Avatar of Đăng Ngọc - Giám đốc kỹ thuật

Đăng Ngọc - Giám đốc kỹ thuật

Diêm Ngọc là Giám đốc kỹ thuật độ xe của auto365 Mỹ Đình. Chịu trách nhiệm viết nội dung cho Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội. Với Kinh nghiệm 10 năm độ hầu hết tất cả các dòng xe như độ đèn ô tô đưa ra giải pháp tăng sáng hiệu quả, lắp màn hình, lắp âm thanh.... Phương châm hình thành nên Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội với mong muốn: Địa chỉ độ xe ô tô uy tin, có bảo hành, có trách nhiệm, và giá sản phẩm tốt nhất. Facebook tư vấn, Số điện thoại: 0833623888