Độ đèn Kia K3, Giải pháp độ đèn Kia K3

Dưới đây là đèn nguyên bản của Kia K3  sử dung chóa phản xạ

khá tối

Auto365 Mỹ Đình đã tư vấn cho bác chủ Kia K3

Hệ thống pad zin

3 cặp bị được lắp đặt thẳng hàng và bắt zin vào đèn cũ của xe. Không cần độ, chế pad đèn

Sau khi lắp 3 cặp đèn lên k3

3 cặp bi với chi phí 22 triệu

Ánh sáng thực tế 

sau khi độ đèn cho kia k3

Kỹ thuật viên auto365 Mỹ ĐÌnh

Hoàn thiện việc lắp đặt đèn cho kia k3

Các anh yên tâm:

- Việc đăng kiểm hoàn toàn bình thường

- Và lắp 3 cặp bi sẽ không ảnh hưởng người đối diện với chế độ cos

Sau khi hoàn thiện độ đèn cho k3

Chi tiết liên hệ: 

So sánh ánh sáng thực tế:

Trước khi độ

Sau khi độ 2 cặp bi f+ pro và f+ ultra