Avatar of Diêm Ngọc Auto365 Mỹ Đình

Kỹ Thuật Auto365 Mỹ Đình

Diêm Ngọc là co founder của auto365 Mỹ Đình và Aha Độ XE. Chịu trách nhiệm viết nội dung cho Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội. Phương châm hình thành nên Auto365 Mỹ Đình - Hà Nội với mong muốn muốn đưa các sản phẩm chuẩn châu âu cho người Việt. Facebook tư vấn, hoặc số điện thoại: 0833623888